મુખપૃષ્ઠશાખાઓકુટુંબ કલ્‍યાણ શાખાસ્‍લાઇડ શો

સ્‍લાઇડ શો

 
પરિવાર નિયોજન માટે શા માટે જરૂરી છે. અને તેને લગતી સુવિધાઓ ક્યાં ઉપલબ્ધ છે વગેરે જેવી માહિતી સિનેમાઘરોમાં સ્લાઇડ શો દ્વારા પુરી પાડવામાં આવે છે. તેમજ ડોક્યુમેન્ટરી ફિલ્મ બતાવવામાં આવે છે. હાલમાં દેશમાં ટીવીનું ચલણ ઘણું વધ્યુ હોય પ્રાદેશિક ચેનલો ઉપર પણ આના માટે સ્લાઇડ શો, ડોક્યુમેન્ટરી ફિલ્મ અને નાના કાર્યક્રમો બતાવવામાં આવે છે. રંગલા જેવું પાત્ર નાની અમથી વાતથી આ બાબતે ઘણું બધુ કહી જાય છે.
 
 

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 12/11/2018

વપરાશકર્તાઓ : 666364