મુખપૃષ્ઠશાખાઓસંકલિત બાળવિકાસ શાખાસંયુક્ત બાળવિકાસની યોજનાઓ

સંયુક્ત બાળવિકાસની યોજનાઓ

સુરત જિલ્‍લા ૯ તાલુકાઓમાં ૧૪ આઇ.સી.ડી.એસ. ઘટકો મંજૂર થયેલ છે. તેમજ સુરત મહાનગરપાલિકા વિસ્‍તારમાં ૯ આઇ.સી.ડી.એસ. ઘટકો કેન્‍દ્ર પુરસ્‍કૃત તથા કાર્યરત છે.
યોજના કયારે શરૂ થઈ રજી ઓકટોમ્બર- ૧૯૭પ થી
યોજનાનો હેતુ ૧. ૦ થી ૬ વર્ષના બાળકોનું પોષણ અને આરોગ્‍ય સ્‍તર સુધારવું.
૨. બાળક શારીરિક, માનસિક તથા સામાજીક વિકાસનો પાયો નાખવો
૩. બાળમૃત્‍યુ, બાળ માંદગી, કૃપોષણ તેમજ અધવચ્‍ચેથી શાળા છોડી જનાર બાળકોનું પ્રમાણ ઘટાડવું.
૪. બાળ વિકાસને વેગ આપવા માટે વિવિધ વિભાગ સાથે નીતિ અને અમલ અંગે અસરકારક સંકલન કરવું.
૫. બાળકોની પોષણ અને આરોગ્‍ય વિશેની સામાન્‍ય કાળજી અંગે માતાઓની કાર્યદક્ષતા વધારવી.
યોજનાનો લાભ કોને મળી શકે અને તેનાં માટે કોને મળવું તે વિગત દર્શાવો. લાભાર્થીઓ -
૧. ૦ થી ૬ વર્ષના બાળકો
૨. સગર્ભા બહેનો
૩. ધાત્રી બહેનો
૪. ૧પ થી ૪૫ વર્ષની બહેનો
૫. ૧૧ થી ર૮ વર્ષની શાળાએ ન જતી કિશોરીઓ
આંગણવાડી કેન્‍દ્રોમાં હેતુઓ ફળીભુત કરવા નીચે મુજબ સેવાઓ આપવામાં આવે છે.
૧. પૂર્વ પ્રાથમિક શિક્ષણ
ર. પૂરક પોષણ
૩. રોગ પ્રતિકારક રસીઓ
૪. આરોગ્‍ય તપસ
૫. સંદર્ભ નિષ્‍ણાંત સેવાઓ
૨૦૧૭ - ૨૦૧૮ યોજના

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 12/11/2018

વપરાશકર્તાઓ : 666287