પંચાયત વિભાગ

tdoશ્રી દિનેશભાઈ વજીરભાઈ પટેલ
તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી

અવનવા સમાચાર
ટેન્ડર્સ
તાલુકો પસંદ કરો

જીલ્લો પસંદ કરો


પંચાયત વિભાગસુરત જીલ્લોમાંગરોલ તાલુકા પંચાયત

તાલુકા વિષે


માંગરોલ
ગ્રામ પંચાયત ૬૮
ગામડાઓ ૯૧
વસ્‍તી ૧૫૩૭૮૦
માંગરોળ તાલુકો ભારત દેશના પશ્ચિમ ભાગમાં આવેલા ગુજરાત રાજ્યના સુરત જિલ્લાનો મહત્વનો તાલુકો છે. માંગરોળ આ તાલુકાનું મુખ્ય મથક છે. મહુવા માં ૯૧ જેટલા ગામો આવેલા છે.  તાલુકાનું સરેરાશ અક્ષરજ્ઞાન ૬૪.૮૦% ટકા છે.  મુખ્ય પાકો ઘઉં, જુવાર, મકાઈ, બાવટો, તુવેર, ચણા, મગ, અડદ,શેરડી, ડાંગર છે.